قوانین مهم حقوقی هنگام خرید خانه

خرید خانه یکی از نیازهای مهم و اساسی هر خانواده است. از دیرباز تا امروز بشر برای امنیت و آسایش نیاز به یک پناه گاه داشته است. با گذشت زمان ...

وظایف مشاورین املاک

وظایف مشاورین املاک از دید عموم شاید فقط نوشتن قولنامه و گرفتن کمیسیون است. اما این فقط بخشی از کارهای مربوط به مشاورین املاک است. با توجه به افزایش معاملات، ...